טיפול בלקות למידה

1. מהי לקות למידה – המושג לקות למידה מתייחס לקושי בביצוע מיומנות לימודית- כגון: כתיבה, קריאה, זיכרון, פעילות חשבונית.
קושי זה נובע מבסיס אורגני במח ולא מקשיים רגשיים או סביבתיים.
לקות למידה באה לידי ביטוי בפער בין הישגי התלמיד הלקוי למידה לבין בני גילו, כאשר הפער אינו תוצאה של חסכים בשעות למידה.
ביטוי נוסף הינו פער בין יכולת קוגניטיבת של התלמיד לבין מימושה, בסוגייה זו חשוב להדגיש כי מנת משכל נמוך לא תהווה סיבה ללקות למידה
2. מהו אבחון דידקטי ומה הבדל בין אבחון דידקטי לפסיכודידקטי?
באבחון דידקטי נבדקות מיומנויות הלמידה של המאובחן, דפוסי למידה, התנהגות וקשב חלקי, נבדקות מיומנויות של תפיסה, זיכרון, הבחנה שמיעתית וכן מנגנוני קריאה והבנה
.באבחון פסיכודידקטי נבחנות יכולות החשיבה לעומקן וכן תחומים רגשיים.
כל אבחון מסתיים באבחנה והמלצות על דרכי למידה וכן המלצות לדרכי הבחנות.
3. אז איך אדע איזה האבחון לעשות?
א. צרכי ההורים- כאשר ההורה או הסטודנט מבקשים לאתר בעיה רגשית או קוגניטיבית (שכלית ) ללא כל קשר למערכת הבית ספרית מומלץ כי יבוצע אבחון פסיכולוגי מקיף.
ב. כאשר יש צורך בשעות שילוב, החוק מחייב אבחון פסיכודידקטי.
ג. כאשר יש צורך בהתאמות לבחינות בגרות ברמה 2 3 שהכוונה היא – הבחנות בעל פה או מבחן מותאם מעלה צורך באבחון פסיכודידקטי.
כאשר יש קושי בצוע מבחנים בזמן, צריך בהקראת שאלוני בחינה– ניתן לבצע אבחון דידקטי.
4. אז מהו אבחון קשב ? – אבחון קשב אינו בודק כלל מיומנויות למידה אלא את רמת הקשב של התלמיד . בדרך כלל ניתן לבצע את האבחון בשני חלקים, חלק אחד עם השפעה תרופתית וחלק שני בלעדיו.
האבחון בודק באמצעות מחשב את רמת הקשב התזמון, ההיפראקטיבית והאימפולסיביות של המאובחן
5. האם בתי הספר מקבלים אבחונים? על פי הנוהלים בית הספר חייב להתייחס לאבחון פסיכודידקטי , עם זאת ההתאמות מוגשות כבקשה לועדה במשרד החינוך ובסמכותה לאשר או לדחות את המלצות האבחון
6. מי מבצע אבחון פסיכודידקטי – אבחון פסיכודידקטי כשמו כן הוא, מתחלק לשני חלקים כאשר בחלק הראשון נערך אבחון דידקטי על יד מאבחן או מאבחנת מוסמכת מטעם משרד החינוך
בחלק השני מתבצע אבחון פסיכולוגי על ידי פסיכולוג מומחה.