טיפולים רגשיים

העולם המודרני מציב בפנינו אתגרים רבים הקשורים בלחץ ותחרות חברתית, מאבקים תרבותיים, אמונות חדשות
מול ישנות, בדידות מול שייכות, עמידה בציפיות מול ייאוש, רצון לפרטיות מול צורך עז באינטראקציה חברתית,
ועוד קונפליקטים רבים היכולים להקשות על שגרת היום ובמצבים קיצוניים גם מצב של אי תפקוד כלל.
האדם המודרני החיי בחברה מודרנית הישגית ותחרותית, נאלץ להשקיע משאבי נפש רבים להתמודדות עם
רגשות של תסכול, חרדה, בדידות, אנונימיות וחוסר אונים בשל הלחצים הסובבים אותו.
לא פעם אנחנו או מקורבינו חשים מצוקה וחוסר אונים כמו נטייה להתפרצות על רקע אי שקט, חרדות, בלבלול,
קושי בקבלת החלטות וחוסר אונים.
קשיים אלה מתעצמים בקרב ילדים שאצלם היכולת להגדיר את קשייהם ורגשותיהם נמוכה.
הטיפול הרגשי על גווניו נועד למצוא את הערוץ בו יוכל הילד או הבוגר לאתר דרכים לפתרון קשייו, להעלותם, לדון
עליהם ולמצוא עם המטפל אפיקי שינוי.