אבחונים דידקטיים

אבחון דידקטי הוא סדרה של מבדקים הניתנים למאובחן כגון תפקודי קריאה, חשיבה, כתיבה, הבנת הנקרא,
קשב,זיכרון ועוד מנגנונים.
לאבחון מספר מטרות אך בפועל המטרות נקבעות על ידי הורי המאובחן, המסגרת החינוכית או לשיפור המודעות
העצמית של המאובחן.
לרוב מטרת האבחון באה לענות על הצורך באתור הקשיים של הלומד ופתירתן.
מטרה נוספת שלקוחה בהיבט מקצועי של המאבחן הינה איתור שיטות למידה עדיפות למאובחן וזאת במטרה
לסייע ביעילות ובהתאמת אסטרטגיות מותאמות
לדוגמא: יתכן תלמיד שיצליח לזכור חומר לבחינה בתנאי שיצור מעין מפה סמנטית בראשו ועל ידי אבחון נמצא כי
הערוץ החזותי הוא המועדף עליו. לעומת מאובחן אחר ששמיעת התכנים היא הדרך היעילה עבורו.
יש לציין כי פעמים רבות ההורים המאובחנים והמורים לא מודעים לממצאי האבחון ומבחינה זו האבחון יוצר
חדשנות.
התאמות וסיוע במבחנים מהווים מטרה נוספת וזאת בשל הקשר בין תפקוד התלמיד באבחון לבין תפקודו
במבחנים בכלל.
בדרך כלל תפקוד איטי שנמדד באבחון מאלץ לדרוש התאמה של תוספת זמן למבחנים ומבדקים במסגרת בה הוא
נבחן.
קשיים בקריאה או בשפה ילוו בהתאמה על ידי מנחה מטעם המסגרת שיקראי וילווה את הנבחן.
זאת ועוד קשיי כתיבה ילוו בבקשת הכתבת התשובות בעל פה.