אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי

צמד המילים פסיכו דידקטי מהווה בסיס להגדרה, האבחון הפסיכו דידקטי מורכב משני חלקים:
האחד דידקטי והשני פסיכולוגי.
באבחון הדידקטי נבדקות מיומנויות הלמידה כגון חשיבה, קריאה, הבנה, כתיבה, וזיכרון.
בחלק השני נבדקות מיומנויות רגשיות, והעמקה לתפקודי אינטיליגנציה.
מטרת האבחון באה לענות על הצורך בבדיקה מקיפה של כלל התחומים בקרב המאובחן.
תצפית הפסיכולוג ובדיקת מנגנונים נוספים מהווים השלמה לחלק הלמודי הבסיסי.
הרחבת היריעה הפסיכולוגית מאפשרת לאתר גורמים רגשיים המעכבים למידה או גורמים קוגניטיביים.
מכאן שהמלצות הפסיכולוג יאפשרו ברמה הלמודית התאמות ספיציפיות להבחנות כגון מבחן מותאם שהנו מבחן
קצר יותר, מהרגיל.
זאת ועוד האבחון מאפשר מתן המלצות הקשורות לעולם התוכן הנפשי.