מכון לאבחון לקויות למידה באשקלון

שירותים מקצועיים

מכון אבחון באשקלון

כשם שלכל אחד מתאים סגנון לבוש שונה, כך נזקק כל אדם לליווי מקצועי שונה למימוש הפוטנציאל האישי שלו ולשיפור רמת החיים:

טיפולים רגשיים

נפש האדם היא הכוח המניע המרכזי ביותר, המשפיע על התנהלותו של האדם, על הלך רוחו ועל איכות חייו.
ניסיון, ידע ומסירות הם המאפשרים למטפל מנוסה לעמוד על טיבם האמוציונאלי, והמנטלי של אנשים, ובכך לאתר
חולשות וחוזקות לשיפור תהליכים, פעולות קוגניטיביות ומעשיים בהם הם מתקשים. תהליך הבנת הנפש האנושית
אינו כזה שיש להקל בו ראש, ובעבודתינו עם לקוחותינו אנו מעניקים הקשבה מלאה וליווי אישי, ממוקד ואפקטיבי.

אבחונים דידקטיים ופסיכו-דידקטיים

אבחונים משולבים אלו נועדו לאבחן את לקויות הלמידה והקשיים הדידקטיים בכל מטופל, יחד עם אבחון פסיכולוגי אישי המשלים את הבנת המטופל מבחינה מנטלית, רגשית ונפשית. שילוב תהליכים אלו מעניק תמונה רחבה ומפורטת של האדם, בבקשתו להגיע לרווחה נפשית ושיפור דידקטי משמעותי שלו עצמו.

אבחוני קשב וריכוז

אנשים רבים מאובחנים כלוקים בהפרעות קשב וריכוז (ADHD ,(ורבים אינם יודעים אפילו שהם נמנים על חלק זה
באוכלוסייה. הפרעות שכאלה משפיעות באופן ישיר על יכולתו של אדם, לממש את הפוטנציאל הקוגניטיבי הטמון
בו בתהליך למידה, וכן להביא אותו לביצוע, בפועל. כחלק מתהליך האבחון המקצועי נערכים מבחנים קוגניטיביים
ופסיכיאטרים מקיפים, הנותנים לנו, כמאבחנים, תמונה מפורטת של המטופל על עצמו בהווה. הערכה שכזו נעשית
לפי הקריטריונים האוניברסאליים של ה- DSM ,ולפי הקריטריונים הברורים של משרד הבריאות, ומטרתה אחת –
לסייע לאדם להשיג שיפור משמעותי ומתמשך באיכות חייו.

טיפול בלקות למידה, הוראה מתקנת ומתן שעורים פרטיים ייחודיים

כחלק מהתהליך הטיפולי אנו מתמחים בזיהוי לקויות למידה קיימות, מבחינה פתולוגית או כאלה שנרכשו, בתהליך
קוגניטיבי לקוי בעברו של המטופל. זיהוי שכזה מאפשר לבצע הוראה מתקנת באופן אישי, המאבחנת קשיים על פי
רמתו השכלית והרגשית של האדם, ומייעלת את התהליך התפישתי ואת ההישגים האקדמיים, לעתיד. הטיפול
מתבצע תוך שימוש בטכניקות הוראה אישיות. נוסף על כך, כהמשך ישיר ואף באופן נפרד, אנו מעניקים שיעורי
הוראה פרטית ממוקדים בתחומי המתמטיקה, האנגלית והבנת הנקרא.

אנחנו פה בשבילך